The Best Front Office Staff

Dapat mengenal indentiti atau reaksi guest semasa “approaching counter” dengan body language serta suaranya (Customer), reaksi atau “mood” dapat dikenal pasti. Dan dia “the best front office staff” akan menggunakan body languagenya berserta dengan “tone” atau nada suara dengan lembut. ketika menyambut pelanggan dengan ramah dan perlu juga melihat reaksi Read more…